De Groene Vlam

Pictogrammen

Of het nu gaat om brandblusmiddelen, vluchtwegen of persoonlijke beschermingsmiddelen, het in bezit hebben alleen is niet voldoende. Ook mensen die minder goed bekend zijn in uw pand moeten ze razendsnel kunnen vinden, zelfs in een panieksituatie. Daarom levert De Groene Vlam een ruim assortiment aan pictogrammen.

Signalering: niet vrijblijvend
Het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 regelt de veiligheidssignalering in België en is volledig gebaseerd op de Europese Richtlijn. Veiligheids-signalering is daarmee niet vrijblijvend, maar een absolute verplichting voor iedere werkgever. Nadat bij diverse rampen bleek dat signalering nauwelijks geregeld was, heeft de overheid de controle aanzienlijk verscherpt. Sneller dan ooit wordt overgegaan tot het intrekken van de uitbatingsvergunning.

De functie van kleuren
Veiligheidssignalering wordt standaard uitgevoerd in vier verschillende kleuren: rood, groen, blauw en geel. Deze kleuren zorgen dat men in één oogopslag kan zien wat voor soort melding een pictogram geeft. Rood staat voor ‘brandblusmiddelen’, terwijl ronde borden met een rode rand een verbod aanduiden. Groen staat voor ‘redding’, zoals vluchtroutes en bijvoorbeeld nooddouches. Blauw duidt op
preventieve maatregelen, geel waarschuwt voor gevaar.

Zichtbaar uit elke hoek
De Groene Vlam levert een zeer uitgebreid assortiment aan signalering, zodat in elke situatie het juiste pictogram duidelijk zichtbaar geplaatst kan worden.

Zelf oplichtend: fotoluminiscerend
Bij stroomuitval, bijvoorbeeld bij brand, moeten pictogrammen goed zichtbaar blijven. De Groene Vlam levert de meest voorkomende pictogrammen voor brandveiligheid en vluchtroutes in een speciale, zelf
oplichtende variant. Deze fotoluminiscerende borden absorberen het licht en blijven in het donker nog
urenlang oplichten, zonder dat voeding van batterijen, accu’s of lichtnet noodzakelijk is.

Plaatsen van pictogrammen
Het plaatsen van pictogrammen is een precies werkje, omdat ze anders hun functie verliezen. De Groene Vlam heeft de ervaring en het gereedschap om de pictogrammen snel en vakkundig te
bevestigen.